Edukimi & Arsimimi

Flakni larg çdo ligësi

Publikuar nga Korab Zhuja

Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazirë dhe shpifje me çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.

Efesianëve 4:31-32

Te Ligji i Përtërirë 10:16, Bibla na thotë për ti rrethprerë zemrat tona. “Prandaj do të rrethpritni prepucin e zemrës suaj dhe nuk do ta fortësoni më qafën tuaj.” Çfarë do të thotë kjo? Rrethprerje do të thotë të “presësh” diçka. Rrethprerja e zemrës suaj do të thotë të presësh nga zemra ato gjëra që nuk duhet të jenë aty: hidhërimi, zemërimi, zilia, urrejtja, keqdashja, dhe të gjitha format e ligësisë. Disa njerëz padashur lejojnë këto gjëra në zemrat e tyre, sepse janë injorant për pasojat e tyre.

Një zemër e hidhur, për shembull, është një terren ushqyes për aktivitete demonike. Jo vetëm kaq, por shumica e kancereve vijnë nga zemërimi dhe hidhërimi. Fjalët e Urta 14:30 thotë: “Një zemër e shëndoshë të drejton për një trup të shëndetshëm, por lakmia është krimbi brejtës i kockave” (NLT). Njerëzit bëhen të vetëdijshëm për kancerin vetem atëherë kur ai fillon tu jap dhimbje dhe shqetësim; nuk e dinë se më shumë gjasa ai kishte filluar vite më parë, kur lejuan hidhërimin, zemërimin, urrejtjen, ligësinë, dhe zilinë të vazhdoj në jetën e tyre. Kjo është arsye pse Bibla thotë: “Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për të parë Perëndinë, duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë dhe se mos mbijë ndonjë rrënjë e hidhur dhe t’ju turbullojë dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz” (Hebrenjve 12:14-15).

Ka njerëz të cilët janë lenduar deri në atë masë me derdhje lotesh, me hidhërim në zemrat e tyre kanë vepruar në mënyrë të çoroditur! ‘’. Zoti thotë për ju sot “, rrethpritni zemrën!” Prisni hidhërimin dhe zemërim nga zemra juaj për të mirën tuaj.

A keni qenë duke u përpjekur për të ndaluar zemërimin, ose jeni përpjekur për të hedhur tutje hidhërimin por pa sukses? Ju nuk duhet të luftoni. E gjitha qe duhet të bëni është të shpallni sundimin e Jezu Krishtit në jetën tuaj: mbi frymën tuaj, shpirtin dhe trupin tuaj. Pastaj deklaroni: “Unë zgjedh për t’i shërbyer Zotit; E refuzoj urrejtjen, hidhërimin dhe zemërimin. Unë do ec në dashuri. “Asnjë demon i errësirës nuk mund të qëndrojë kundër kësaj. Satani nuk mund të rezistojë forcën e dashurisë; Fjala deklaron: “Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën…” (1 Gjonit 4:18).

Lutje

At i dashur, zemra ime është plot me dashurinë, mirësinë dhe dhembshurinë tënde. Refuzoj së lejuari hidhërimin, zemërimin, ose grindjet të lëshojnë rrënjë në mua. Unë eci në dashuri sot dhe gjithmonë, i bindur se asnjë armë e sajuar kundër meje nuk do të ketë sukses, në Emrin e Jezusit. Amen.

Studim Vijues

  • 1 Korintasve 13:3 CEV; Marku 11:25-26; Jakobi 3:15-17
  • Plani një vjecarë i studimit të Biblës: Veprat e Apostujve 13:13-52; Nehemia 9-10
  • Plani dy vjecarë i studimit të Biblës: 2 Korintasve 10:1-7 Isaia 17

Burimi: www.rhapsodyofrealities.org

Rreth Autorit

Korab Zhuja

Komento