Autori - Korab Zhuja

Kisha & Besimi

Bamirësia

Është njëra ndër shtatë virtytet e njeriut. Bibla Shumë e konsiderojnë si më e madhja. Disa e...

Kisha & Besimi

Shikimi i Hapur

Po të dërgoj tani që t’u çelësh sytë atyre… që të marrin… faljen e mëkateve… Veprat 26:17-18...