Edukimi & Arsimimi

Mos leni pas dore Fjalën

Publikuar nga Korab Zhuja

Rroke mirë këtë mësim, mos e lër që të shkojë kot; ruaje, sepse ai është jeta jote.

Fjalët e Urta 4:13

Paramendoni se jeni një student, dhe para provimeve mësuesi u jep të gjitha tekstet dhe materialet për të studiuar lëndën përkatëse, dhe thekson kapitujt kryesor në të cilet duhet të fokusoheni, madje edhe pyetjet që mund të priten. Çfarë mendoni për studentin i cili thotë: “me të vërtetë unë dua të kaloj këtë provim, por nuk kam kohë të mjaftueshme për të studiuar?” Ai tashme e ka vendosur vetën e tij për dështim.

Po kështu, në Krishterim, ne jemi në provimin e jetës; Fryma e Shenjtë, Mësuesi ynë, na ka dhënë Fjalën, dhe Ai na ka treguar se si të përdorim atë. Na ka thënë se çdo problem do të zgjidhet, dhe çdo kërkesë do të marrë përgjigje e cila është në Fjalën. Asgjë jashtë saj nuk do të arrini, në udhëtimin tuaj; pra, studjoni, kuptoni, dhe jetojeni atë, dhe do të jeni një sukses.

Megjithatë, nëse dikush thotë: “Unë dua të kënaqem me Perëndinë, dhe të bëjë vullnetin e Tij. Dua të jem çdo gjë Ai ai ka përcaktuar të jem, por problemi im është se unë me të vërtetë nuk kanë kohë për të studiuar Biblën. “Ky është si studenti qe përshkruam më parë. Nga një qëndrim i tillë do të ketë vetëm një rezultat: dështim. Ju duhet të studioni dhe ti jepni Fjalës se Perëndisë vëmendjen në jetën tuaj. Si do ta kënaqni Atë, dhe të jeni një sukses në jetë, në qoftë se nuk njihni Fjalën e Tij?

Fjala e Perëndisë është manuali udhëzes i Perëndisë për një jetë të jashtëzakonshme të lavdisë. Është i vetmi material i besueshëm për t’ju ndërtuar dhe për t’ju mbajtur në një jetë të jashtëzakonshme. Pra, mos lini pas dore Fjalën. Mënyra më e mirë për t’i shërbyer Perëndisë dhe për të pasur një sukses të jashtëzakonshëm në jetë, është të funksiononi në Fjalën, dhe të jetoni në përputhje me Fjalën e Tij.

Jezusi i tha: “…ai që më ka dërguar është me mua; Ati s’më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë” (Gjoni 8:29). Nëse do studjoni Fjalën me zell dhe meditoni mbi të, ju do të njihni mendjen e Atit; Zemra e tij do t’ju zbulohet, dhe duke ecur në dritën e Tij, ju gjithmonë mund ta kënaqni Atë.

Lutje

At i Dashur, të falënderoj për fuqinë transformuese të Fjalës tënde në jetën time. Gjërsa studjoj Fjalën tënde, mendja ime ripërtërihet; i transformuar dhe i shpërfytyruar, i pozicionuar në lavdinë tënde. Bëjë përparim të vazhdueshëm dhe përmirësim duke pasur avancim dhe rritje të dukshme për të gjithë, në Emrin e Jezusit. Amen.

Studim Vijues

  • Fjalët e Urta 8:10; 2 Korintasve 3:18; Veprat 20:32
  • Plani një vjecarë i studimit të Biblës: Veprat e Apostujve 7:54-8:1-8 2 Kronikave 31-32
  • Plani një vjecarë i studimit të Biblës: 2 Korintasve 5:11-21 Isaia 4

Burimi: www.rhapsodyofrealities.org

Rreth Autorit

Korab Zhuja

Komento